Daftar Pajak Mobil Proton
Proton
  2005 - 2008
 Proton Wira : ( 15 )
Proton
  2003 - 2011
 Proton Waja : ( 32 )
Proton
  2007 - 2011
 Proton Savvy : ( 10 )
Proton
  1985 - 2012
 Proton Saga : ( 36 )
Proton
  2000 - 2011
 Proton Proton Model Lain : ( 11 )
Proton
  2007 - 2013
 Proton Persona : ( 71 )
Proton
  2007 - 2011
 Proton Neo : ( 14 )
Proton
  1995 - 2004
 Proton Iswara : ( 10 )