Daftar Pajak Mobil Nissan
Nissan
  2001 - 2023
 Nissan X-Trail : ( 105 )
Nissan
  2019 - 2023
 Nissan Terra : ( 19 )
Nissan
  1993 - 2012
 Nissan Terano : ( 148 )
Nissan
  2004 - 2019
 Nissan Teana : ( 31 )
Nissan
  2000 - 2010
 Nissan Skyline : ( 19 )
Nissan
  1996 - 2023
 Nissan Serena : ( 67 )
Nissan
  1980 - 2018
 Nissan Nissan Model Lain : ( 2312 )
Nissan
  2016 - 2019
 Nissan Navara : ( 16 )