Daftar Pajak Mobil Mitsubishi
Mitsubishi
  2017 - 2023
 Mitsubishi Xpander : ( 85 )
Mitsubishi
  2023 - 2023
 Mitsubishi Xforce : ( 2 )
Mitsubishi
   -
 Mitsubishi Verada : ( 0 )
Mitsubishi
  2001 - 2022
 Mitsubishi Triton : ( 117 )
Mitsubishi
  1979 - 2019
 Mitsubishi T 120 SS : ( 60 )
Mitsubishi
  2003 - 2016
 Mitsubishi Strada : ( 220 )
Mitsubishi
  1989 - 2023
 Mitsubishi Pajero : ( 235 )
Mitsubishi
  2006 - 2023
 Mitsubishi Outlander : ( 79 )