Daftar Pajak Mobil Hyundai
Hyundai
  2004 - 2005
 Hyundai Verna : ( 12 )
Hyundai
  2014 - 2021
 Hyundai Veloster : ( 9 )
Hyundai
  2000 - 2010
 Hyundai Trajet : ( 52 )
Hyundai
  2022 - 2024
 Hyundai Staria : ( 3 )
Hyundai
  2022 - 2024
 Hyundai Stargazer : ( 20 )
Hyundai
  2011 - 2021
 Hyundai Starex : ( 19 )
Hyundai
  1997 - 2021
 Hyundai Sonata : ( 68 )
Hyundai
  2001 - 2024
 Hyundai Santa Fe : ( 182 )