Daftar Pajak Mobil Hino
Hino
  1985 - 2018
 Hino Tronton : ( 305 )
Hino
  1983 - 2003
 Hino Tangki : ( 13 )
Hino
  1980 - 2019
 Hino Hino Model Lain : ( 1667 )
Hino
  1980 - 2004
 Hino Econo : ( 150 )
Hino
  2002 - 2018
 Hino Dutro : ( 159 )